Velkommen til Lokalhistorisk forening Møn's hjemmeside.

Kig igennem de forskellige sider. Har du gode idéer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at sende dem til vores mailboks. Vi er også glade for en hilsen i vores Gæstebog. 

 

 

 

Generalforsamling

  

Lokalhistorisk Forening Møn

afholder generalforsamling

Søndag d. 19. september kl. 14.00

i baghuset på Møns Museum, Storegade 75, Stege

Dagsorden ifølge vedtægterne, forslag senest 10 dage før.

Før generalforsamlingen vil Museumsinspektør Susanne Outzen

fortælle om Birgitte Gøye og Herluf Trolles unikke bogsamling.

Foreningen er vært med kaffe og kage.

 

Museumsinspektør Susanne Outzen fortæller om Birgitte Gøye og Herluf Trolles bogsamling. Bevarede biblioteker fra renæssancen er yderst fåtallige i Danmark såvel som i Europa, og som noget helt unikt befinder Herluf Trolle og Birgitte Gøyes bogsamling sig stadig på sit oprindelsessted, Herlufsholm. Bøgerne er ikke tilgængelige for offentligheden, men i 2016 udgav Susanne Outzen og historiker og bogbindsspecialist, Karsten Christensen, en monografi om bogsamlingen og dens hemmeligheder.

Arkivalier og bøger lever et farligt liv, og foruden senere perioders censur, skødesløshed og ikke mindst forældelse af selve indholdet og følgende kassation, har naturligt slid og nedbrydning af bøgers og arkivaliers materiale sammen med ildebrande reduceret såvel middelalderens som renæssancens bogskatte betydeligt. 

Susanne vil give en introduktion til bøger og biblioteker fra middelalderen og renæssancen som historisk ramme omkring Birgitte Gøye og Herluf Trolles og fortælle om denne enestående bogsamling, der primært rummer reformatorisk litteratur af Martin Luther og Phillip Melanchton, men også en sjældenhed, der har givet ny viden, og bøger, der fortæller om adelens netværk i 1500-tallets Danmark. Bogbind og bogspænderne er et kapitel for sig, men som også kan bibringe ny viden om handel og bogbinderi i 1500-tallets Nordeuropa.

Størstedelen af illustrationerne til foredraget er hentet fra netop bøgerne i Birgitte Gøye og Herluf Trolles bibliotek.

05-September-2021