Nyhedsbrev fra

Lokalhistorisk Forening Møn

2018

Sammen med nyhedsbrevet er det blevet tid til opkrævning af kontingent for 2018

Så er vi inde i 2018, et år hvor der sker mange ting lokalt. Vi har et 750-års købstads jubilæum for Stege By, hvor der er mange arrangementer igennem det meste af året.

Vi har allerede færdiggjort vores første udstilling om Kirkeskibet ”Justitia” i Stege Kirke. Den er blevet til med hjælp fra vores bestyrelsesmedlem Henrik Christiansen, som også sidder med i jubilæums komitéen for byens 750 års jubilæum, i Marine foreningen og i Kirkeskibsforeningen ”Justitia” til Sct. Hans Kirke. Det er en fortælling om ”Justitia” fra 1718 – 2018 i tekst og billeder. Det første billede er dog først fra 1898. Denne udstilling vil være at se i Stege Kirke det meste af året.

Netop i år skal Kirkeskibet tages ned for eftersyn, evt. reparation og males, derefter hænges det op igen. Kirkeskibet er allerede taget ned. Ved en Justitia-procession igennem byen til kirken d. 26. juni bliver Kirkeskibet hængt op igen. Denne proces sker hvert 10 år. Så der bliver mulighed for at følge processionen og se vores udstilling i kirkens åbningstid.

Udflugt:

Vi er også i gang med at arrangere en tur til Skælskør By og Danmarks Busmuseum (Skælskør). Det er et samarbejde med Museumsgårdens Venner, som vi påbegyndte sidste år. I år er det vores tur til at finde et sted vi kan besøge. Det bliver sandsynligvis søndag d. 6 maj, der mangler lige nogle detaljer. Men vi oplyser om denne tur, når vi er klar.

Senere på året vil vi være på Museumsgårdens Høstmarked først i august måned. Her viser vi vores mapper med div. billeder og andet godt.

Hvis der er ledige butiksvinduer i Storegade, har vi fået tilkendegivelse om, at vi kan lave en udstilling med gl. billeder. Det kan være fra Storegade i gennem tiden, eller bare billeder fra Møn. Det håber vi det kan lade sig gøre.

Generalforsamling:

Onsdag d. 18. april kl. 19.00 er der generalforsamling, hvor Susanne Outzen fortæller om Møns Lokalarkiv på Møns Museum.   

Endelig til efteråret 2018 udkommer vores længe ventede Smede Bog om lokale smede på Møn og Nyord. Bogen har været undervejs siden 2016, hvor mange har været flinke til at komme med oplysninger og billeder til projektet.

Især Hans Ole Petersen har bidraget og lagt et stort arbejde i at finde oplysninger i de gamle arkivalier. Og til at samle trådene og skrive historierne, er det Jonna Pedersen og Bente Iversen, der har arbejdet med dette, især det sidste årstid er der stort set arbejdet på fuld tid med dette projekt.  

Ud over alt dette, har vi indgået et samarbejde med Møns Lokalarkiv, som holder til på Møns Museum. Arkivleder er Susanne Outzen. Vi har igennem det sidste årstid haft nogle møder med Susanne, hvor vi har talt om hvordan vi kunne arbejde og gøre tingene sammen, da vi jo stort set laver mange af de samme ting. Vi har talt om, hvordan vi opbevarer billeder korrekt, adgang til Arkibas, som er en database, Lokalarkivet bruger. Vi kunne ønske os flere frivillige hænder til arkivering. Kurser i registrering og billede behandling kan tilbydes. Vi har allerede nogle planer omkring samarbejdet: Der fortælles mere om dette samarbejde på generalforsamlingen, hvor Arkivlederen Susanne Outzen vil fortælle om lokalarkivet og det arbejde og de tanker som hun ser, vi kunne bruge hinanden til. Måske på sigt være i de samme lokaler.

Hvis man kigger til nogle af vores nærmeste lokalarkiver, bla. Vordingborg, så er det Lokalarkivet som har arkivalierne og Vordingborg Lokalhistorisk Forening der hjælper og arbejder for Lokalarkivet. Et andet sted vi har besøgt, Nørre Alslev Lokalhistorisk Arkiv, holder til i et gl. butikslokale som kommunen har stillet til rådighed, samme sted holder Lokalhistorisk forening også til. Alt bliver registeret i Arkibas, næsten alle billeder bliver lagt ud på ARKIV.DK, hvor man kan gå ind og kigge. Det samme vil kunne ske med billederne her fra Møn, hvis vi gjorde tingene sammen.

En lille Bøn til dem der afleverer arkivalier til Lokalhistorisk Forening Møn på Thorsvang. I skal huske at aflevere det den dag vi er på Thorsvang. Det er tirsdage mellem kl. 13.00 og kl. 17.00. Vil i aflevere noget til os, så kontakt en i bestyrelsen for en aftale. Vi har nu i to tilfælde oplevet at noget, der er afleveret inde i købmandsforretningen på Thorsvang til Lokalhistorisk Forening Møn, er blevet væk eller forsvundet, det er ærgerligt både for os, men især for dem der tror, at det er tilgået os. ØV. ØV.

Husk: Generalforsamlingen d. 18 april kl. 19.00 på Møns Lokalarkiv (Møns Museum

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Lars Mathiasen

 


 

Nyhedsbrev fra

Lokalhistorisk Forening Møn

2017

Sammen med nyhedsbrevet er det blevet tid til indbetaling af kontingent for 2017

Vi er nu kommet godt ind i 2017, med både gl. og nye opgaver, som vi arbejder på. Vi er kommet så langt, at vi har en oversigt på hvad vi har i arkivet. Det har vel taget et årstid eller to. Nu kan vi hurtigere finde det, som vores gæster spørger efter. Vi vil stadig arbejde på at gøre arkivet mere overskueligt, både for os selv, men sandelig også for gæsterne når de kommer.

Jeg har sagt det før, vores beliggenhed her på Thorsvang er og bliver et stort plus. De mange gæster som kommer på Thorsvang, er gode til at kigge forbi lokalet. Der er jo også alle billederne som vi har hængende ude i gangen, de gir god anledning til en snak om hvordan der så ud før, både i byen og på landet.

Mange af de gæster der besøger os, har enten tidligere boet, er født, eller har slægtninge her fra Møn. Efterfølgende sker det at de besøgende kommer tilbage med noget de har fundet i gemmerne, som vi enten får som gave eller bare låner, til scanning/kopiering, og derefter retureneres de. Det være sig billeder, historier, slægter, bøger/hæfter. Det er vi meget taknemlig over.

Hver tirsdag eftermiddag, mellem 13.00 – 17.00, er vi i lokalet for at arbejde og registrere, men mest af alt, for at tage i mod vores medlemmer og gæster som finder tid til at kigge forbi. Der er både tid til at slægtsforske, læse historier, kigge billeder. Der er også nogen som sidder og fortæller nogle gode historier, til glæde for os alle. Vores tirsdage er rigtigt godt besøgt, der en del medlemmer der kommer fast hver tirsdag, og næsten hver gang kommer der nye gæster, fordi de har set og hørt om os, enten via vores hjemmeside eller har talt med gæster/medlemmer som har været her.

På Møn findes der en del by-protokoller som vi gerne vil låne. Vi har også fået tilsagn om at lån. Men i 2016 var vi ikke helt klar til denne opgave. Derfor søgte vi Fanefjord Fonden om en donation på 5.000,- kr. til dette projekt. Vi har nu fået disse penge og indkøbt det nødvendige udstyr til denne opgave. Nu skal vi bare have lavet nogle nye aftaler om at låne disse protokoller igen. Så kan vi gemme historierne digitalt. For nu/hvis en protokol skulle gå tabt, så har vi mulighed for at genskabe den igen.

Smede projektet som vi startede op på i 2016, forsætter vi med i hele 2017 og hvis alt går vel, skulle det gerne ende ud med bog i efteråret 2018. Vi er en lille gruppe som skriver på livet løs om smedene her på Møn/Nyord/Bogø. Skulle der blandt vores medlemmer være nogen med et godt skrivehjerte og tid, kunne vi godt bruge nogle flere til dette projekt. Alt hvad der har med opsætning, stavefejl, ordstilling vil blive rettet ved korrektur læsning

Arrangementer for 2017/2018.  

Den 21 maj vil der blive en tur til Knuthenlund Gods, Sukkermuseet, alt sammen på Lolland. Det er Museumsgårdens Venner der arrangerer denne tur, men vi har fået lov at koble os med på denne tur. Det er en heldags tur, med start kl. 8.00 morgen og hjemme ca. kl. 18.00. Prislejet er et sted mellem 200,- kr. og 250,- kr., det var ikke endelig fastlagt, da nyhedsbrevet skulle sendes ud. Skulle der allerede blandt vores medlemmer, være nogle der er interesseret i at deltage i denne tur, må de godt ringe for at give tilsagn om at deltage. Da vi gerne vil tilrettelægge hvor stor en bus og hvad der skal bestilles af mad. Bemærk Reventlow Museet udgår pga. for lidt tid til de andre. 

Den 11 juni  kl. 13.00 planlægger vi en historisk byvandring i Tostenæs, der arbejdes på de forskellige aftaler. Bemærk ny dato d. 11 juni og ikke d.18. juni 

Den 20 august kl. 13.00 besøger vi Færgen Møn, hvor der fortælles om denne. Turen er under planlægning af Henrik Christiansen. 

Det er de ture vi arbejder med i øjeblikket, datoerne er på plads, men mangler lige nogle detaljer omkring de forskellige ture, vi vil infomere når vi nærmere os tidspunkterne. 

Hjemmesiden er blevet omlagt i årets løb. Vi har fået større kapacitet/plads. Det var bla. de lydbånd fra Radio Møn, som krævede dette. Nogle af dem er allerede lagt ud som lydfiler. Det betyder også at der vil være mere plads til billeder. Og fremadrettet vil mange af vores informationer blive lagt ud på hjemmesiden, så man kan følge med der. Og til dem der ikke har computer, vil også blive informeret, det være med annoncering i det lokale ugeblad og ved opslag i lokalet. Hjemmesiden er godt besøgt, eks. Fra d. 24-02-17 og til den 03-03-17 har der været 12.136 besøgende inde og kigge. Og i uge 9 var der 437 inde og kigge. Så vores hjemmeside er godt besøgt. I er velkomne til at kommentere siden. 

Ellers ser vi frem til et travlt år, med at få samlet alle historierne om Smedene. 

Husk at vi er der hver tirsdag mellem kl. 13.00 – 17.00, undtaget helligdage. Men find en tirsdag der passer dig og kig ind i vores lokale og få en snak med bestyrelsen/medlemmerne. Selvom man ikke skulle være medlem, må man gerne kigge ind hvis man har spørgsmål.

Indbetaling af kontingent kan ske via girokort, overførsel til bank, Møns Bank 6140 0004025860 husk at opgive navn, evt. giro nr.. Man kan også komme forbi i vores lokale og betale kontant.

Husk generalforsamling onsdag d. 19 april kl. 19.00 i Palmehaven på Thorsvang. Husk tilmelding af hensyn til kaffen. Senest søndag d. 16 april, til Lars på tlf. 22162029, bedst efter kl. 15.30 eller på mail historielet@gmail.com 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

Lars Mathiasen

 


 

 Nyhedsbrev fra

Lokalhistorisk Forening Møn

2016

Så er det tid til nyhedsbrevet og opkrævning af kontingent for 2016

Så nåede vi 2016, hvor blev lige 2015 af, jeg synes først at vi lige er flyttet ind og fået sat det hele på plads, men det gjorde vi jo i 2014.

2015 er blevet brugt til at registrere alt vores materiale, og det gør vi stadig. Vi bliver nok aldrig helt færdig.

Et stort plus er beliggenheden, sammen med Thorsvang, det giver mange besøgende gæster fra nær og fjern, og når vi er til stede i vores lokale, er det tit at nogen kigger ind forbi for at få en snak om historie, bla. mange tidl. Mønboere kommer forbi. Vores billede arkiv, som hænger på væggen i gangen, er også populært og giver tit anledning til en historisk snak om gamle dage. Det samme gør vores store billedsamling i arkivet, den er også tit fremme på bordet når vi har besøgende, det giver altid anledning til en god fortælling i lokalet. Måske får vi også sat navne på nogle af billederne, det er også vigtigt.

Vores tirsdags åbent er rigtigt godt besøgt. Efter at vi har valgt at have åbent hver tirsdag, kan vi se at der kommer flere besøgende. Ved kun at have åbent den første tirsdag i måneden, blev presset for stort, så derfor giver det bedre muligheder for vores gæster at planlægge den dag som passer dem bedst. Det kan også mærkes, og vi har fra bestyrelsens side bedre mulighed for at hjælpe den enkelte, som kommer med spørgsmål, materiale og andet til os.

Desuden er der utrolig mange der kommer med fotoalbum, bøger/hæfter, som vi får lov til at låne   til scanning/kopiering, hvilket vi er meget taknemlig over. Det at låne folks kæreste eje, fotos, hæfter og meget andet er en stor ting, både for dem vi låner det af men også for os. Det forpligter jo en hel del af os, for det første at passe på de ting vi låner, ikke at ødelægge noget og aflevere det til den aftalte tid, så derfor er låneformularerne med til at styre de aftaler vi laver.           

   I 2015 har vi haft lånt så mange fotoalbum, fotos, by-protokoller + meget andet til scanning, så formanden har stort set brugt al sin fritid til dette, lidt lige som at være på overarbejde, men vi er jo glade for at få lov til at låne jeres materiale, og når man så samtidig synes at det er spændende, så gir man den gerne en ekstra skalle.

I 2016 starter vi så småt op med at, få gang i vores Smedie projekt, som gerne skulle ende ud med en bog/hæfte, om det bliver en bog eller flere hæfter, ved vi ikke i endnu. Vi har i hvert fald så meget materiale om Smede og Maskinværksteder her fra Møn, så det er bare med at komme i gang. Hvis der blandt vores medlemmer er nogen som synes det er et spændende projekt, kunne vi da godt bruge nogle hænder til dette, evt. at skrive på computer, billede redigering og andet. Vi starter de indledende øvelser her i foråret, hvor vi mødes med forskellige, som ved noget om bogudgivelser.

I det sidste nyhedsbrev skrev jeg at vi ville lave et program for 2015/2016, det blev desværre ikke til noget, da vi skruede ned for vores aktiviteter sidste år, bl.a. pga. arbejdsbyrden. Desuden er der så mange foreninger her på Møn, der har lignende arrangementer, og da mødeprocenten til vores foredrag her på det sidste har været dalende og udgifterne større en godt er, så har vi valgt at skrue ned for disse. Men vores åbent hus arrangementer holder vi fast i, det er en af de ting som vi er gode til, synes vi selv, der kommer rigtig mange besøgende til disse åbent hus arrangementer. Tak for det.

Julemødet i december er en af de ting vi stadig holder fast i, vi er en lille forsamling som hygger os med lækker julegodter, synger nogle julesange, som noget nyt, spillede vi bingo om forskellige pakker som var doneret af forskellige i foreningen, det hyggede vi os godt med.

Omkring arrangementer i 2016/2017 er vi i gang på papiret. Med hensyn til program, ved jeg ikke lige om der kommer noget ud. Efterhånden bruger vi vores hjemmeside til at lægge forskellige ting ud på denne, det være sig arrangementer, nyheder, billeder fra arkivet og andre ting. Jeg ved godt at det ikke er alle vores medlemmer der har/bruger computer, dem vil vi selvfølgelig informere lige så godt. Det vil i de fleste tilfælde blive igennem Ugebladet for Møn og andre medier. Opslag i vores forenings lokale vil også blive brugt.

Vores hjemmeside er ved at blive opdateret, det sidste års tid er der ikke sket så meget på den, da vores Weebmaster blev syg. Men vi har nu fundet en anden som gerne vil hjælpe os, med dette, og samtidig er det meningen at formanden + næstformanden, sættes ind i hvordan man bruger vores hjemmeside. Så gå ind og kig på vores hjemmeside, der lægger vi næsten alt ind, bla. billeder, gl. postkort, arrangementer og andet. Vores hjemmeside er: Lokalhistorie-moen.dk

Der kommer også flere spørgsmål ind via vores hjemmeside, dem besvarer vi så godt vi nu kan eller giver dem nogle henvisninger til de steder, hvor vi mener de har mulighed for at få den bedste hjælp. Siden vores hjemmeside startede, er siden blevet vist 40.158 gange, så der er da nogle der kigger forbi vores hjemmeside.

Ellers ser vi igen i år frem til hyggeligt samvær i vores lokale, krydret med gode historier. Hvis I finder nyt fra gemmerne, så må I da gerne komme forbi og vise os dem, måske kan vi få lov at scanne/kopiere dem.

Da pigerne stadig hygger med lidt hjemmebag til vores besøgende + nylavet kaffe, synes jeg at det fint at man honorerer denne udsøgte service, når man betaler lidt til vores kaffekasse.                                                       

Så kig ind og få en god snak med vores bestyrelse, og se hvad arkivet gemmer.

Husk: åbent hver tirsdag fra kl. 13.00 og til kl. 17.00

Indbetaling af kontingent kan ske via girokort, overførelse til bank, Møns Bank 6140 0004025860 husk at opgive navn, evt. giro nr., så vi kan se hvem der har betalt.