Lokalhistorisk Forening Møn

afholder generalforsamling

onsdag d. 18 april 2018 kl 19.00

på Møns Lokalarkiv (Møns Museum) Storegade 75, 4780 Stege 

Arkivleder Susanne Outzen fortæller om Møns Lokalarkivs virke.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Foreningen er vært med kaffe og kage.

Af hensyn til kaffen – tilmelding på 22162029

senest d 16 april, bedst efter kl. 15.30

 

Formandsberetningen 2018

Så er vi  godt inde i 2018, hvor der sker mange ting lokalt. Og det har lige pludseligt fået en ekstra betydning, som jeg kommer ind på senere. Vi har et 750 års købstads jubilæum for Stege By, hvor der bliver afholdt mange arrangementer igennem det meste af året.

Vi starter med at ære to medlemmer, som er gået bort.

Foreningens første formand Kirsten Lutchen-Lehn gik bort d. 25-01-2017. Kirsten var medstifter af Lokalhistorisk Forening For Møn Kommune, da foreningen blev startede i 1985. Kirsten blev efterfølgende valgt som formand og var det fra 1985 og til 1990. Kirsten var meget historisk interesseret. Det gjorde sig udslag i flere artikler og bogudgivelser om historier her fra Møn. Bla. artiklen ”Mønske toldere og syndere” og bogen ”Øvrighed og godtfolk. De senere år trak hun sig tilbage og boede i Vollerup med sin mand, og et par år før hun døde, valgte de at flytte til Nordsjælland i nærheden af deres datter.

Æret været hendes minde

Den 15 marts fik jeg en mail fra Ole Bøyes søn  Mogens, som meddelte at Ole var bisat samme dag. Det var en sørgelig og pludselig meddelelse at få. Ole døde pludseligt d. 27 februar 2018. Ole var en meget behagelig person at være sammen med, vi har haft mange gode stunder ude i Lokalhistorisk Forening. En stille og rolig mand som havde en stor historisk viden og  har bidraget med mange gode oplysninger. Han var bla. med til at ordne Skibsmæglerens arkivalier og sætte dem på plads her i vores arkiv. Jeg har også haft den fornøjelse at have været på Samlermesse i Nykøbing F. sammen med Ole, hvor vi kiggede på og købte postkort, en hyggelig tur sammen Ole.

Æret været hans minde

Arrangementer i 2017

Åbent hus søndag d. 12marts i Plamehaven: temaet var Møns Broen i billeder på plancher og på lærred. Et vellykket arrangement med mange besøgende. 50-60 stk.

Søndag d. 21 maj var vi på bustur med Museumsgårdens Venner til Nakskov , hvor vi besøgte Sukkermuseet  og Peter Hansens haver. Det var højt  solskin denne dag, vi var omkring 30 deltager. En heldags tur fra 8.00 morgen til kl. 17.00

Så tog vi på Historisk tur til Tostenæs søndag d. 11 juni. Først gik vi turen i byen, hvor Anny fortalte om Bryggeriet og Finn fortalte om bageriet, derefter kørte vi til Håbet i Røddinge, hvor vi drak kaffe og viste billeder fra Tostenæs området. 40 deltog i turen.

Turen til Færgen Møn, blev aflyst pga. for få tilmeldinger, lidt heldigt, for denne dag havde det valgt at blive skybrud. Søndag d. 20 august.

Endelig havde vi valgt at julehygge den sidste tirsdagsåbent før jul, det var d. 12-12  i åbningstiden, og det fungerede fint på denne måde i stedet for,  at vi som tidligere  gjorde det om aften.  

Arrangementer 2018

Vi har allerede færdiggjort vores første udstilling om kirkeskibet ”Justitia” i Stege Kirke. Den er blevet til, med hjælp fra vores bestyrelsesmedlem Henrik Christiansen, som også sidder i jubilæums komiteen i Marine Foreningen og i Kirkeskibsforeningen ”Justitia” til Sct. Hans Kirke. Det er en fortælling om ”Justitia fra 1718 – 2018 i tekst og billeder. Den udstilling vil være at se i Stege Kirke det meste af året.

Udflugt til Skælskør By og Danmarks Busmuseum (Skælskør), bliver sandsynligvis udskudt pga. nyindtrufne omstændigheder omkring vores forening.

Senere på året vil vi deltage i Høstmarked på Museumsgården. Det bliver først i august måned.

Udgivelse af bøger

I efteråret 2018 udkommer vores længe ventede Smede bog om lokale smede på Møn og Nyord. Det hele startede i efteråret 2014, hvor vi efterlyste billeder af smede.   På grund af alt det materiale vi fik lov at låne + at det vi fik,  besluttede vi at udgive en bog om dette emne. Især i 2016 og 2017 tog det rigtig fat. Og når der nu er 750 års by jubilæum i år, synes vi at det var passende at den skulle udkomme nu. Hvis alt går vel, udkommer den i november/december måned.

I forbindelse med smedebogs projektet stødte vi på en smede søn fra Bissinge, Poul Reinhold Bille Nielsen, vi skulle bare spørge om han lå inde med billeder om sin fars (Carl Herman Nielsen) smedie. Lidt havde han da liggende. Da vi fik snakket lidt mere,  viste det sig at han havde skrevet sine erindringer. Dem fik vi lov at låne, og vi syntes, at det var så godt skrevet, at det burde udgives. Og det ville han meget gerne være med til. Så i de sidste par måneder har vi arbejdet på højtryk med at få gjort den klar med tekst og billeder. Poul er altså en herre på 90 år, så det er nu den skal udgives. Den kommer vel inden for en måned eller to.

Lokalarkiv – Lokalhistorisk Forening - samarbejde  

Ud over alt dette, har vi indledt et samarbejde med Møn Lokalarkiv, som holder til på Møns Museum. Arkivleder er Susanne Outzen. Vi har igennem det sidste årstid haft nogle møder med Susanne, hvor vi har talt om hvordan vi kunne arbejde og gøre ting sammen, da vi jo stort set laver mange af de samme ting. Vi er i den situation, at vi ikke har mulighed for at bevare vores arkivalier på betryggende vis. Det er især alle de originale billeder, bøger og andre arkivalier som vi ikke kan opbevare korrekt. Det drejer sig om syrefrie kuverter og kasser til disse ting. Og så er der klimaanlæg, brand og tyverialarmer. Det kan vi simpelthen ikke løfte rent økonomisk. Plus at vi ikke får lov til at bygge det ind i de lokaler vi er i lige nu.

Lige nu mangler vi en paragraf i vores vedtægter som fortæller, hvad der skal ske med vores arkivalier, hvis vi skal indlede samarbejde med lokalarkivet, eller hvis vi skal overdrage arkivalier, så de kan sikres en fremtidig  god opbevaring på korrekt vis.

Andre mulighede, ved at samarbejde med lokalarkivet, vil være, at vi kan deltage i forskellige kurser  -  registrerings systemer, billede registrering, registrering af arkivalier, hvilket  gør det nemmere for os at finde de forskellige ting. En anden ting som efterspørges i dag er en database, hvor billeder bliver søgbare på nettet. Der findes allerede en database som hedder Arkiv.dk, hvor mange billeder bliver lagt ind. Her vil vi også kunne lægge vores billeder ind, især konfirmations og  skolebilleder er meget efterspurgte.

Arkivleder Susanne Outzen vil fortælle mere om lokalarkivet og dets arbejde og de tanker som hun ser, vi kunne bruge hinanden til.

Hvis man kigger til nogle vores nærmeste lokalarkiver, bla. Vordingborg, så er det Lokalarkivet som har arkivalierne og Vordingborg Lokalhistorisk forening der hjælper og arbejder i lokalarkivet. Et andet sted, vi har besøgt, er Nørre Alslev Lokalhistoriskarkiv, som holder til i et gl. butikslokale som kommunen har stillet til rådighed, samme sted holder Lokalhistorisk Forening også til. De arbejder sammen på tværs af hinanden. Alt det der bliver registeretbliver lagt ud på Arkiv.dk, hvor man kan gå ind og kigge, ved at sidde derhjemme.

Flytning af Arkivet  

Sidste nyt. I onsdags blev jeg ringet op af Henrik Hjortkær  og fik læst teksten, og at han ønskede at vores samarbejde skulle ophøre. Når et ægtepar ikke kan finde det rigtige fodslag, så kan det ikke nytte at forsætte ægteskabet. Det var nogenlunde sådan han udtrykte det. Så det betyder at vi flytter og pakker alle vores ting ned i den nærmeste fremtid. Jeg var til samtale ude hos Henrik  om torsdagen, hvor vi mødtes til en stille og rolig snak. Her blev vi enige om,  at vi skilles stille og roligt. Det var ikke lige planlagt at det skulle være  nu, men sådan blev det. Så der vil være nogle udfordringer i den nærmeste fremtid med hvordan vi ser og finder vores arkivalier, når vi vil kigge i dem. Så hvad der sker lige nu ved vi ikke helt, selvom vi  har lavet nogle aftaler med lokalarkivet om opmagasinering, er vi ikke helt på plads med alle aftaler. Og det skal jo også lige vendes med vores medlemmer.

Til medlemmerne vil jeg endnu en gang sige tak til den støtte og hjælp I giver foreningen. Tak til bestyrelsen for den store arbejdsindsats i ydet i det forgangen år. Vores bog projekt trækker store resurser på jeres fritid og familie, så hatten af for det og hils familierne og sig tak. Tak til alle for den store indsats som der bliver ydet Lokalhistorisk forening Møn.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Mathiasen

 Formand


 

Formandsberetningen 2017

Vi er nu kommet ind i 2017, med både gl. og nye opgaver, som der arbejdes på. Vi fik i 2016 lavet et register over arkivet, på den måde at forstå, at vi har lavet en mappe og et digitalt register med overskrifter/titler/navne. Det betyder at vi og vores medlemmer selv kan finde de ting som de har interesse i. Dermed ikke sagt at vi er færdige med at registrere vores arkiv, der vil forsat arbejdes på at gøre det bedre.

Det gør vi bl.a. om tirsdagen hvor vi er her mellem 13.00 og 17.00. Det er ikke altid at det bliver til så meget arbejde om tirsdagen. Vi er jo primært her for at tage i mod vores medlemmer og gæster som kommer disse tirsdage. Vores tirsdage er stadige godt besøgt, vi har vores faste gæster som der kommer hver gang, desuden dukker der også nye besøgende op i arkivet. I snit har vi 10 besøgende hver tirsdag + bestyrelsen, det svinger selvfølgelig lidt fra gang til gang. De gange bliver der så tid til at arbejde lidt mere.

Beliggenhed:

Hvorfor bliver der ved med at komme nye gæster hele tiden, ja jeg kan kun sige beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Mange af de gæster som besøger Thorsvang, har enten tidligere boet, er født på Møn, har slægtninge, eller flyttet til Møn. Og når de efterfølgende finder ud af at Lokalhistorisk Forening Møn, ligger i forbindelse med automobilmuseet (Thorsvang) og kigger på de gl. billeder vi har hængende i gangen, giver det anledning til en god snak om dengang. Og dermed får de øje på lokalet. Og når vi er til stede, er det tit at nogle af gæsterne kigger ind. Det at vi ligger hvor vi er, gør også at nogle af gæsterne kommer igen, enten for at melde sig ind i foreningen, eller kommer med noget til os, enten som gave eller vi får lov at låne fotos/historier, der er også nogle der finder slægtninge blandt vores ting, det kan være billeder eller tekst.

Hjemmeside:

En anden måde som gør os synlige er vores hjemmeside. Vi får en del henvendelser via hjemmesiden. Der bliver spurgt om alt muligt inden for lokalhistorie her fra Møn. Nogle kigger bare gl. billeder på hjemmesiden og finder andre nyttige oplysninger om foreningen. Andre aftaler tid for besøg i arkivet via siden.   

Fra da hjemmesiden sidst blev ændret og til nu, har mere end 15.942 været inde og kigge på hjemmesiden. Og ugentlig er der et sted imellem 500 – 600 inde og kigge. Hvilket er meget flot.

Hvad er der ellers sket i 2016:

Vi fik digitaliseret en hel del af de kassettebånd, som vi fik fra Preben Andersen, Fuglebjerg, som var bestyrer på Radio Møn. Nogle af dem er lagt ud på vores hjemmeside. Desværre var det ikke alle båndende som der kunne bruges. Så nu er der mulighed for at sidde hjemme og lytte på nogle af de historier som der bliver fortalt af lokale Mønboer om bla. Nicoline Nøhr, Jutta Bojsen Møller og 100 årige Johanne Nielsen. Hvis man ikke har computer/internet, så vil man kunne låne lydfilerne her hos os. Det skal bare aftales hvordan man låner dem. Det kan enten være på en CD, USB-nøgle eller en Mp3afspiller.

Så har vi igen søgt fondspenge til støtte af div. udstyr,bl.a. til digitalisering af kassettebåndene fra Radio Møn, og til indkøb af lydudstyr til optagelser af fortællere fra lokalområdet. Desuden er der købt udstyr til scanning/fotografering/kopiering af de gl. By-protokoller, som vi ved der findes en del af her på Møn. Vi har fået tilsagn om at låne nogle af disse.

Til at støtte os med penge til disse projekter, har vi søgt penge hos to lokale fonde. Da foreningen ”Kridthuset” skulle nedlægge sig selv, havde de nogle penge som de ville uddele til lokale kulturelle foreninger. Og der søgte vi nogle penge, vi fik tildelt et beløb på 16.000,- kr., som bla. gik til digitalisering af de bånd fra Radio Møn. Og nogle blev også brugt til lyd og optage udstyr . Det var i marts måned 2016.

Desuden søgte vi Fanefjord Fonden om støtte til mere udstyr. I maj/juni måned fik vi tilsagn om at de ville støtte os med 5.000,- kr. til indkøb af udstyr til By-protokollerne. Vores egen forening støttede også med en lille sum penge oven i de andre penge vi fik. Jeg mener at det var et sted imellem 2.000,- kr. / 3.000,- kr. Så vi har i alt fået 21.000,- kr. i fondspenge sidste år. Vi er selvfølgelig meget taknemlige for støtten, uden den hjælp er det vanskeligt at drive en forening i dag. Det er jo ikke alt arbejde der kan fås uden betaling.

I den forbindelse må vi ikke glemme vores medlemmer, via jeres støtte i form af medlemskab, frivilligt bidrag og betaling for ydelser i arkivet. Hjælper i foreningen med sin eksistens. Sidste år fik vi i frivilligt bidrag fra medlemmerne et beløb på 1.510,- kr. Det er rigtig flot. Så tusinde tak for jeres støtte. 

Smedenes historie:

Smede projektet som startede op i 2016, forsætter i hele 2017, og hvis alt går vel, skulle det gerne ende ud med en bog/hæfte i efteråret 2018. Der er en lille gruppe som skriver på livet løs om dette store emne. Der var jo engang at der fandtes mange smede her på Møn/Nyord/Bogø.

Aktiviteter/arrangementer i 2016

Vi har været på Sildemarken (Klintholm Havn), for at vise gl. billeder og en gl. film fra Møn. Det var i samarbejde med Centret og Venneforeningen. Der var vel omkring 30-40 stykker der deltog i dette arrangement. Det var i april måned. Det var Tove, Jonna og Lars som var derude.

Så havde vi en historisk by tur i Magleby, hvor vi havde allieret os med Jim Falk Hansen, Landsled, som er barnefødt i Magleby. Først gik vi turen, derefter drak vi kaffe og så billeder i ”Stalden”, som ligger i tilknytning til Præstegården. En fin dag med solskin, der deltog 22 i alt på denne tur. Det var i juni måned.

Traditionen tro var vi igen til Høstmarked på Museumsgården i august måned, det er altid hyggeligt at komme der. Mange gæster kommer forbi og kigger i vores mapper med billeder, desuden udstiller vi også plancher m. billeder.

Så havde vi åbent hus i november måned, hvor viste de billeder som vi havde lånt af Michael Sehested Lund (barnebarn) af Købmand H. Brandt Jørgensen. Brandt Jørgensen var amatørfotograf, så deraf de mange billeder. Det er jo en sand fornøjelse at holde åbent hus, når der kommer så mange mennesker. Der var et sted i mellem 50 – 60 besøgende til dette arrangement. Denne gang viste vi også billeder på det store lærred på scenen i Plamehaven (Thorsvang). Der kunne man drikke kaffe og samtidig se billeder vist lærredet.

Endelig afholdte vi julemødet i december måned, ikke stort fremmøde, men hyggeligt var det, med div jule godter. I 2017 vil vi forsøge at lave det på en anden måde, evt. i forbindelse med vores tirsdags åbent.

I November måned blev vi inviteret ud på Museumsgården til deres afslutnings arrangement for de frivillige der. Det var Tove der fortalte og Lars viste billeder fra og om Landsled gård/Ettie Henriques. Et godt arrangement. Der var omkring 40-50 fremødte. 

I den forbindelse blev der snakket om at samarbejde omkring forskellige aktiviteter, det være sig foredrag, vise billeder og andre forskellige arrangementer eks. busture, så det glæder vi os her i foreningen.

Nye arrangementer i 2017

Det leder mig frem til det første arrangement i år.                                                       Museumsgårdens Venner har arrangeret den tur som er planlagt til søndag d. 21 maj, som går til Sukkermuseet i Nakskov, og derefter til Peter Hansens Haver lidt uden for Nakskov. Det er en tur for de aktive frivillige på Museumsgården + at vi her fra lokalhistorisk forening har fået lov til at koble os på denne tur. Det er noget nyt vi vil prøve. Det er et samarbejde på tværs af foreninger, som måske kan hjælpe os hver især og give nogle flere muligheder, for at gøre forskellige ting sammen. Slutresultatet er at tingene kan gøres til en lidt anden pris.

Vi planlægger en historisk byvandring i Tostenæs by, søndag d. 11 juni kl. 13.00.

Høstmarkedet på Museumsgården lørdag d. 5 august, hvor vi deltager igen.

Søndag d. 20 august besøger vi Færgen Møn, hvor der fortælles om denne + en rundvisning. Kaffen indtages ombord. Henrik Christiansen er en af guiderne på denne tur.

Måske åbent hus i november måned og Juleafslutning i december arbejdes der på.

Det er de ture og arrangementer som er planlagt og under færdiggørelse.

Ellers ser jeg frem til hyggeligt samvær og fremmøde i vores lokale, hver tirsdag. Yderlig et det spændende at se hvad pigerne har frembragt af bagværk hver gang.

Til slut vil jeg endnu en gang sige bestyrelsen tak for den store arbejdsindsats i har ydet i det forgangen år. Tak til medlemmerne for den store interesse i viser vores forening og tak for al den hjælp i yder i form af forskellige ting/undersøgelser/finder til os.

 

Med venlig hilsen 

Lars Mathiasen

Formand

 

Formandsberetningen 2016

 I min beretning vil jeg først kigge lidt tilbage på året 2015, og derefter fortælle lidt
 om de planer vi har for 2016.

 Det er altid spændende når man ændrer gI. vaner, det være sig både beliggenhed og
 åbningstider, men alt i alt er det blevet modtaget godt. 2015 var jo det første hele år
 ude på Thorsvang, og hvor vi også havde åbent hver tirsdag.

Det at have åbent en gang om måneden, mens vi var i Stakladen, og til at have åbent hver tirsdag her på Thorsvang, kan jo være en udfordring i sig selv. For vil der komme nogen og kan vi betjene gæsterne hver tirsdag? Det betyder jo, at vi trækker store veksler på vores bestyrelse, der er nogen der skal møde hver tirsdag og gøre klar til, at der kommer gæster/medlemmer. Det er jo altid rart, at der er rydeligt og orden, så vi kan være klar med en kop kaffe og tid til en snak.

Set på et helt år (2015), ud fra vores statistik, er der stadig flest besøgende den
første tirsdag i hver måned, der ligger vi i gennemsnit på 10-15 besøgende, over
en hel måned kommer der i snit 20-25 gæster/medlemmer. Man kan jo altid
diskutere, om man skal være der hver tirsdag, men det der er fordelen ved at have åbent
hver tirsdag er, at trykket af gæster bliver fordelt idt mere over flere dage, hvor vi
selvfølgelig har bedre tid til vores gæster/medlemmer. Det giver lidt ro på det hele.
Så jeg synes, at der er flere plusser ved at have åbent hver tirsdag, fordelen
udmønter sig også i, at besøgende på Thorsvang kigger ind hos os og får en snak.

Så så længe vi kan servicere vores gæster/medlemmer ved at der er nogen der
kan/vil møde hver tirsdag, så mener jeg at vi skal gøre det. Men vi kunne jo komme i
en situation hvor der kunne være en tirsdag, hvor bestyrelsens medlemmer ikke kan
være til stede, ja hvad gør vi så ? Fra påske og til efterårsferien er der jo åbent
på museet Thorsvang, så der kan medlemmer/gæster i princippet bare gå ind og
sidde og kigge i vores arkiv, så på den måde er vores arkiv jo tilgængelig det meste af
året.

 I året der er gået, er der sket følgende:.

 Ved sidste beretning i 2015 satsede vi på at få lavet et program for 2015/2016,
 det blev ikke til noget, det er der flere forklaringer på, bl.a. færre arrangementer
 meget indkommet materiale som skulle behandles og tidspres.
 Derfor valgte vi at springe det over. Og i øvrigt bruger vi de lokale blade og
 vores hjemmesiden, til at infomere alle om det der sker

.

Vi havde åbent hus i januar, hvor temaet var legimitationsbilleder fra Fanefjord
Sogn,en rigtig god dag med ca. 5O gæster.

Generalforsamling i april.

Vi var til Høstmarked på Museumsgården i august, 5 fra bestyrelsen var til stede
og vi havde en god dag med mange besøgende i vores stand, som så nogle af vores
mange billeder fra arkivet.

I September måned tog vi på tur til Højkøbing (Østmøn), hvor Erik Mosborg,
Lundevanggård, fortalte om områdets historie fra middelalderen, en dejlig dag med
vandretur i området, derefter drak vi kaffe v. Liselund. Desværre var der kun 8 der
havde tilmeldt sig denne tur. Turen var selvfølgelig ikke for gangbesværede, men det
havde været ønskeligt, om flere havde tilmeldt sig denne tur. Turen kan godt anbefales.

Vores åbent hus i november sprang vi over pga. andre opgaver/aktiviteter, så det
blev ikke til noget, som ellers lovet.

Julemødet i december blev holdt i vores lille hyggelige lokale på Thorsvang, hvor 15
var tilmeldt + bestyrelsen, vi så en optagelse af Ragnhild Jensen, derefter spillede vi
Bingo om de gaver som var doneret af forskellige fra bestyrelsen/medlemmer af
foreningen.

året løb har vi fået/lånt rigtige mange ting til foreningen. Det har jo gjort at
bestyrelsen har haft meget at se til
. Når vi får ting ind, skal det jo registreres, måske
scannes/kopieres, og sættes ind i arkivet. Vi har fået flyttekasser, kufferter, flere
flyttekasser og billeder m. rammer
, som skulle gås igennem. Vi har faktisk fået så
meget, at vi har samlet til bunke, så meget, at vi har været meget bagefter med
flere ting, og har måske ikke fået overholdt alle aftaler ti
l tiden med det vi har lånt,
det beklager vi selvfølgelig.

Fremadrettet i 2016 vil vi prøve at komme i bund med de bunker vi har fået
samlet sammen og få det arkiveret. Jeg har personligt i årets løb scannet mange billeder,
der skal sorteres, sættes
i system og lægges ind i vores digitale system, så alle har
har mulighed for at bruge dette også. Jeg har det sidste halve årstid scannet 4-5000
billeder, så det har mere eller mindre været et fuldtidsjob i min fritid.

Det bringer mig frem til vores hjemmeside, som har ligget lidt stille efter at
vores Webmaster blev syg. Vi har nu fået en ny Webmaster, som vil hjælpe os gang igen
. Der er blevet ændret lidt på forsiden, ryddet lidt op og ændret på nogle menupunkter. Pt. arbejder vi på at flytte hjemmesiden til en anden platform med mere plads til bl.a.
billeder. På sigt er det meningen at Jonna og undertegnet skal lære, hvordan man 
man lægger ting ind og ændre ting. På hjemmesiden vil man kunne følge med i hvad der sker, se gamle
billeder fra Møn o.s.v. . Siden har været besøgt 46.254 gange sidenstarten i 2014, i ugen der er gået, har siden været vist 289 gange. 

I årets løb har vi også fået mange henvendelser på mailvia hjemmesiden,der har vel været i nærheden af 25-35 som har spørgsmå omkring historie fra Møn.

Vi besvarer dem så godt vi kan.

 

Som noget helt nyt vil der komme nogle lydfiler ind på vores hjemmeside. Det
kommer sig af, at vi for nogle år siden fik de kassettebånd af Bestyreren på Radio
Møn, Preben Andersen, Fuglebjerg Der er vel et par hundrede bånd som vi i
øjeblikket er ved at få indspillet digitalt, det er desværre ikke alle kassettebånd der
overlever denne proces, men sådan er det
, båndene går desværre til i årenes løb. Der vil sandsynligvis blive mulighed for at låne disse lydfiler, mod et mindre depositum.
De indeholder bl.a. Erindringer fra Svensmarke, Elmelunde Byfolk
og 100 årige Johanne Nielsen fortæller, det er nogle af de lydfiler som er klar.
.

Hvad sker der ellers i år? Vi har en historisk sommer tur klar til Magleby i juni måned.
Vi forventer også at lave åbent hus i november måned, julemøde i december, vi
har også en foredragsholder klar til at komme. Besøg på Ældrecentrene er også
noget der er kommet i stand, vi har allerede været ude på Sildemarken i Klintholm
Havn 2 gange nu
, Både billeder fra mapperne og senere film var en stor succes hos de ældre, de var meget glade for det. Endvidere har vi været på Fanefjordcenteret med mapperne 2 gange. Det vil vi gerne gentage.

Smedene har jeg ikke fortalt så meget om, men vi har haft nogle møder med både
forfatter og bogudgiver om hvordan, vi griber sådan en bogudgivelse an. Der går nok
mere end et årstid endnu, da vi stadig samler materiale sammen.

Ellers ser jeg frem til hyggeligt samvær og fremmøde i vores lokale, og hvis i
finder nyt guld i gemmerne, så er vi meget interesseret i, at få lov til at låne det, enten
til scanning/kopiering, det vil vi blive meget glad for.

Til slut vil jeg endnu en gang sige bestyrelsen tak for den store arbejdsindsats I har
ydet i det forgangne år. Tak til medlemmerne for den store interesse I viser vores
forening og tak for alle de ting som I giver eller låner os.

 

Med venlig hilsen: Lars Mathiasen