1. Foreningen havde stiftende generalforsamling, torsdag den 11. april 1985 kl. 19.00, på Møn Folkebibliotek, med følgende dagsorden:
  2. Valg af dirigent og stemmetæller.
  3. Fremlæggelse af foreningens formål.
  4. Vedtagelse af vedtægter.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Fastlæggelse af kontingent. Forslag: 50.- kr. det første år.
  7. Behandling af forslag vedrørende indmeldelse i sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger.
  8. Eventuelt.

 Med venlig hilsen

Erling Bagge, Signe Isling Jensen, Søren Kliim Larsen, Rudolf Lund-Andersen,Kirsten Lutchen-Lehn, Hans Ole Petersen, Thorleif Stryhn Rasmussen, Hans Sundby.

Foreningens navn som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. april 1985:

"Lokalhistorisk Forening for Møn Kommune"

 

Foreningens første program for året 1985-1986, så således ud:

Udstillingen på "Spor af vore aner" arrangeres i samarbejde med biblioteket de sidste 14 dage i september og kan ses i bibliotekets åbningstider.

Onsdag den 18 september kl. 19.15 - Dyrlæge H. Poulsen, Stevns Museum:

"Hvad kan vi bruge vores forening?" Efter foredraget besvares spørgsmål.

Mandag den 21. okrober kl. 19.15 - "Hvad finder vi i de Mønske Aviser?" Indblik i gamle avisårgange 1849-1879 v/Sopvfoged I. Jelnes, Præstø.

Fredag den 13. december kl. 19.15 - Julemøde for medlemmerne - evt. film fra Statens Filmcentral "Fra får til trøje", (hvis økonomien tillader det.)

Onsdag den 15. januar kl. 19.15 - "Den Mønske udskiftning" v/Lektor K.E. Frandsen, Historisk Institut. Foredrag med lysbilleder ca. 1 time, derefter besvaes spørgsmål.

Mandag den 17. februar kl. 19.15 - Medlemsmøde - evt. film.

Lørdag den 15. marts - Fællestur til Landsarkivet i København med medbragt madpakke. Turen aftales nærmere på medlemsmøde den 17. februar.

Mandag den 14. april kl. 19.15 - GENERALFORSAMLING - evt. film.

Alle møder holdes på biblioteket og annonceres ugen før i "Ugebladet for Møn".

Vi foreslår, at medlemmerne medbringer kaffe og kop til møderne, men i øvrigt vil der blive lejlighed til at købe øl og vand.

PÅ GENSYN

Venlig hilsen

BESTYRELSEN